2310242260 Αγίας Σοφίας 28, Θεσσαλονίκη etou39@otenet.gr